Filosofi omkring regneark

1) Et EDB værktøj må ikke være mere indviklet
end den opgave det skal løse.

2) Alle tal skal være umiddelbart tilgænge-
lige og synlige for brugeren.
Intet gemt, intet glemt.

3) Det man ser på skærmen, skal umiddel-
bart være det man får udskrevet, når man
trykker på ikonen "Udskriv"

4) Det skal være umiddelbart indlysende hvor og 
hvad man skal indtaste af værdier i regnearket.