Filosofi omkring Hjemmesider

1) En hjemmeside skal være enkelt opbyg-
get så den er billig at lave og vedligeholde.

2) En hjemmeside skal være enkel og over-
skuelig, og det skal altid være let at finde til-
bage til startsiden og indholdsoversigten.

3) Det skal tydeligt fremgå hvem der er
hjemmesidens ophavsmand, og hvem man
kan henvende sig til.

4) Hjemmesiden skal gerne være præsen-
tabel ved alle skærmopløsninger.