Eksempel på byggeregnskab                                     Download Demo                                               Startside

 

Excel-Specialistens Byggeregnskab

er et Excel regneark, der er specialudviklet til

økonomisk styring af byggesager.

Excel-specialistens byggeregnskab har speciel interesse for - Byggeriets aktører. -

Dette være sig såvel bygherrer, som byggestyrende teknikere og konduktører, der arbejder med økonomisk styring af byggeopgaver for alle typer byggerier.

 • Private
 • Offentlige
 • Boligforeninger

 

Excel-Specialistens filosofi er:

 1. Anvendelsen af et EDB-værktøj må ikke være mere indviklet end den opgave, der skal løses.
 2. Hver sag bør ligge i sin egen fil, og ikke være rodet sammen med andre sager.
 3. Alle tal skal være umiddelbart tilgængelige hele tiden. INTET GEMT, INTET GLEMT.

 

Med Excel-Specialistens byggeregnskab -

har man på Een A4-side "HOVEDOVERSIGTEN", det fulde overblik over selv store byggesagers økonomiske stade.:

 • Kontraktfastsatte omkostninger pr. entreprise - Budget / Anvist / Rest
 • Variable omkostninger pr. konto - Budget / Anvist / Rest
 • Uforudsete udgifter / aftalesedler pr. entreprise - Budget / Disponeret / Anvist / Rest
 • Kontraktfastsatte omkostninger i alt- Budget / Anvist / Rest
 • Variable omkostninger i alt- Budget / Anvist / Rest
 • Uforudsete udgifter / Aftalesedler i alt - Budget / Disponeret / Anvist / Rest

 

Med Excel-Specialistens byggeregnskab -

opstilles let og hurtigt et budget for en byggesag.

 • Skrives direkte ind i arket, "HOVEDOVERSIGTEN", (som umiddelbart kan udprintes.)

 

Med Excel-Specialistens byggeregnskab -

Foretages let og hurtigt Kontering ved - anvisning af regninger og disponering af aftaler.

 • Skrives direkte ind i arkene, "POSTERINGER" 1 til 4 á 70 bilag. Regnskabet kan således operere med max. 280 bilag. (De 4 ark vil fungere som bilagsfortegnelse og er A4-sider, som direkte kan udprintes)

 

Med Excel-Specialistens byggeregnskab -

er der endvidere hurtig Overblik over de enkelte entrepriser/konti.

 • Der er således et ark til hver entreprise/konto (som direkte kan udprintes)

 

   

 Eksempel på byggeregnskab                                     Download Demo                                               Startside