Excel Regneark

Regneark fremstilles med erfaring fra privat rådgivende
virksomhed, og Kommunal og Statslig Byggeadministra-
tion.

Excel-Specialisten henvender sig
først og fremmest til
BYGGEBRANCHEN.

Skulle andre brancher have be-
hov for bistand i forbindelse med
udvikling af regneark hjælper vi
også gerne her.