Hjemmesider

I forbindelse med udvikling af egen hjemmeside er
ideen opstået om at hjælpe andre mindre virksomhe-
der og klubber, således at de uden de helt store udgif-
ter kan komme med på nettet, med kort omtale af fir-
ma og produkter.