Om Excel-Specialisten

Excel-Specialisten er et lille privat firma, som har
specialiceret sig i at udføre let an-
vendelige regneark.

At regnearkene er let anvendelige
er ikke ensbetydende med at det er
simple regneark.

Endvidere udføres enkle hjemme-
sider til mindre virksomheder og 
foreninger mm.